ПРОЕКТ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ
ПІД ЗАСТАВУ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ В УКРАЇНІ

FAO-150

ebrr 

Danish-Neighbourhood-Programme

AMDI-logo-big

Продовольча та 
сільськогосподарська 

організація (ФАО) ООН

Європейський банк 
реконструкції та розвитку

Датська програма
добросусідства
Міністерства закордонних справ Королівства Данії
Інститут розвитку 
аграрних ринків

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ
ПІД ЗАСТАВУ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ В УКРАЇНІ


Опис проблеми

Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) і Європейський банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) беруть активну участь у наданні технічної допомоги українській галузі сільського господарства. За сприяння з боку ЄБРР, Україна встановила основні елементи нормативно-правової системи складських розписок на зерно (GWR) з метою вирішення питань фінансування під заставу врожаю, що зберігається на зернових складах. Цей проект було реалізовано ЄБРР в 2006-2008 роках через Інститут розвитку аграрних ринків (ІРАР), що базується в Києві. Фермери та компанії з торгівлі зерном в Україні в даний час використовують складські документи на зерно.

Існуюча система фінансування фермерів під заставу майбутнього врожаю в Україні залишається слабкою через відсутність зрозумілого і легкого у застосуванні механізму повернення боргів після збору врожаю.

Фінансові установи, компанії з переробки зерна і торговельні компанії, які забезпечують фінансування під заставу майбутнього врожаю для фермерів в Україні страждають від високого рівня дефолту за контрактами фінансування під заставу майбутнього врожаю (за повідомленнями до 30% забезпечуваного фінансування). У той же час, Міністерство Аграрної політики та продовольства України (МАППУ), оцінило дефіцит фінансування під заставу майбутнього врожаю для фермерів в 4 млрд. гривень (500 млн. євро) із загальної суми в 26 млрд. грн., необхідної для фінансування виробництва сільськогосподарських культур у 2009 році.

Аграрна розписка є інструментом, який може заповнити цей дефіцит фінансування, надаючи як фермерам, так і фінансистам / торговцям простий та надійний інструмент фінансування під заставу майбутнього врожаю. Вона являє собою зобов'язання постачати сільськогосподарську продукцію або здійснити платіж у майбутньому (тримачу розписки) в обмін на отримані до збору врожаю фінанси (грошовій або в натуральній формі). Це зобов'язання не може бути зміненим або ігнорованим в разі будь-яких виправдань боржника (форс-мажор включно) і можуть бути включені в якості конвертованих паперів, з подальшим збільшенням їх ринкової вартості.

Інструмент виник у Бразилії для заохочення фінансування сільськогосподарської діяльності приватного сектору на комерційній основі. Сертифікат сільськогосподарської продукції (ССП) може бути виданий фермерами, виробниками, фермерськими кооперативами тощо, для того, щоб отримати фінансування для виробництва, або використовується в якості інструменту хеджування, щоб уникнути ризику коливання цін на майбутню продукцію. ССП були використані в першу чергу для кави, але також і для бавовни, рису, худоби, пшениці, кукурудзи, проса, соєвих бобів і апельсинового соку. Інструмент ССП тепер повністю інтегровано в сільськогосподарський фінансовий сектор в Бразилії.

У березні - грудні 2011 р. ФАО фінансує розробку законодавчого проекту фінансування під заставу майбутнього врожаю в рамках своєї програми технічного співробітництва (ПТС) в партнерстві з ІРАР в рамках Листа угоди з ФАО. Законопроект, підготовлений в рамках ПТС був зареєстрований в українському парламенті 19 грудня 2011 року (реєстр. № 9610). Верховна Рада України далі схвалила закон від 6 листопада 2012 (Закон України "Про аграрні розписки" № 5479-VI), який набрав чинності 18 березня 2013. Кабінету Міністрів України було доручено працювати по суміжним підзаконним актам. Після підписання закону Президентом України, МАППУ звернулось до ЄБРР і ФАО 30 січня 2013 з проханням посприяти в розробці підзаконних актів та наданням іншої належної технічної допомоги.

За оцінками ІРАР, функціонуюча система ССП в Україні дозволила б залучити приблизно 250-370 млн. доларів додаткового фінансування постачальників сільськогосподарської продукції, торговців і банків у перші роки після впровадження системи ССП в Україні

Мета проекту

Кінцевою метою цього завдання є поліпшення доступу фермерів до фінансування під заставу майбутнього врожаю і надання допомоги команді проекту ФАО та ЄБРР в просуванні і реалізації цього нового фінансового інструменту в Україні.

Діяльність

Постачальник послуг здійснюватиме наступні види діяльності:
   • Підтримка проекту ФАО та ЄБРР, що впроваджується в Україні, зокрема, шляхом організації зустрічей і спілкування між відповідними зацікавленими сторонами, найнятими консультантами, Міжвідомчою робочою групою, МАППУ, організаціями сільськогосподарського виробництва, і т.д.;
   • Організація та сприяння засіданням Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження аграрних розписок, відстеження і поширення висновків МРГ і нарад;
   • Проектування підзаконних актів, наказів та інших результатів;
   • проведення не менше шести тренінгів для сільськогосподарських виробників, постачальників сировини, торговців і банкірів;
   • Регулярне інформування сільгоспвиробників, постачальників, торговців і банкірів про діяльність проекту через місцеві сільськогосподарські та банківські джерела інформації.

Завдання проекту

1. Підготовка порядку денного, і протоколів обговорення нарад МРГ;

2. Складання наказів з реалізації положень про облік аграрних розписок, моніторинг застав, а також інших нормативних документів з аграрних розписок за вимогою МАППУ;

3. Попередній план з реєстрації аграрних розписок та інтеграції існуючих систем складських розписок на зерно і реєстрації застав, представлених МАППУ та іншими державними установами;

4. Керівні вказівки з банківського кредитування за аграрною розпискою і пов'язаних з ними вимог щодо створення резервів представлені МАППУ і НБУ;

5. Навчальні матеріали і презентації для інформаційних семінарів підготовлені і проводиться принаймні шість тренінгів;

6. Аналітична доповідь про застосування закону і використання аграрних розписок;

7. Пропоновані поправки до Закону і підзаконних актів (в міру необхідності і відображені в протоколах нарад МРГ) надаються МАППУ, іншим установам та комітету аграрної політики та земельних відносин України. 

Очікувані результати від реалізації проекту

   • розроблено порядки денні, проведені засідання, та оброблено протоколи обговорення Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань впровадження аграрних розписок;
   • розроблено проекти наказів з правил застосування аграрних розписок.
   • розроблено попередній план робіт по створенню системи реєстрації аграрних розписок та інтеграції її з існуючими реєстрами;
   • розроблені керівні принципи щодо банківського кредитування під аграрні розписки та пов'язані з ними вимоги;
   • розроблено навчальні матеріали та презентації для інформаційних семінарів, проведено принаймні шість тренінгів;
   • підготовлено оціночний звіт про застосування закону та використання аграрних розписок;
   • запропоновані поправки до закону та підзаконні акти, у разі потреби.

Індикатори оцінки ефективності проекту

   • Кількість проведених засідань Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження аграрних розписок;
   • Кількість впроваджених положень та адміністративних процедур;
   • Кількість проведених інформаційних семінарів та тренінгів;
   • Кількість розроблених поправок до закону та підзаконних актів;

Очікуваний вплив на розвиток галузі 

Покращення доступу до спрощених систем фінансування сільгосптоваровиробників шляхом запровадження нових фінансових інструментів.

 

Copyright © 2005 - 2017. All rights reserved.

Розробка сайту Веб-студія VOLL