Законодавчі ініціативи

Система гарантування складських документів на зерно

В сучасних умовах складські документи на зерно, покликання яких збільшити обсяги інвестування для сільського господарства, не виконують належним чином своїх завдань.

Причиною цього є значні ризики, які спіткають зерно в ході його зберігання. Від власника зерна, що під складський документ передає зерно на зберігання, ще можна вимагати брати на себе ризики неналежного виконання зобовязань зерновим складом, оскільки між цими особами існують тривалі стосунки, виробник зерна і зерновий склад здійснюють діяльність в одній місцевості і знають ділові якості один одного. Вимагати цього ж від інвестора, який знаходячись на іншому кінці світа купує складський документ або надає кредит під його заставу означає покладення на такого інвестора обовязку при наданні інвестиції перевіряти ризики, повязані не лише з особою боржника, але й із зерновим складом, що видав складський документ.

Норма статті 15 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості та подвійні складські свідоцтва» встановлює волюнтарне страхування ризиків, не визначає умов такого страхування та по суті є декларацією корисності страхування.

Закон України «Про страхування» пов’язує набрання законної сили договору страхування зі сплатою страхової премії. Тобто власнику зерна, для того, щоб отримати кредит під своє зерно, не достатьо просто мати відповідну кількість зерна, йому треба ще залучити інвестицію на сплату страхового платежу, розмір якого залежить від часу здійснення страхування та періоду його здійснення. Практика взаємних неплатежів, зменшення кількості обігових коштів у підприємств, що спостерігається в усіх сферах економіки останнім часом, як ніколи створює загрозу інвесторам постраждати від невиконання зобов’язань зерновим складом, навіть якщо зерно як товар не постраждало від форс- мажорних обставин, а було розкрадене на складі, знищене в результаті порушення технологій його зберігання або ж складський документ взагалі сфальсифікований. Відтак, страхування фінансовго ризику невиконання зобовязань зерновим складом страховими компаніями практично не здійснюється, а якщо й вдається переконати укласти окремий такий договір – розмір страхової премії за ним може становити до 10% вартості зерна.

Детальніше...

 

Щодо необхідності прийняття закону «Про аграрні розписки»

Необхідність прийняття законопроекту «Про аграрні розписки» №9610 від 19.12.2011 р. продиктована ситуацією, що склалася на сьогодні з кредитуванням сільськогосподарських товаровиробників, особливо середніх та дрібних, які практично не мають доступу до кредитних ресурсів комерційних банків навіть за умови існування державної програми по частковому відшкодуванню банківських відсотків. 

Незначна зацікавленість банків у кредитуванні сільськогосподарського виробництва за умов відсутності альтернативи їх послугам породжує істотний дефіцит кредитних ресурсів, від якого потерпають сільськогосподарські товаровиробники, в результаті чого страждає вся економіка країни. Із 36 млрд. грн., що в 2012 році були витрачені для посівної кампанії, 16 млрд. агровиробники витратили на придбання товарів, спожитих під час посівної (добрива, насіння, пальне). Ці товари також могли бути отримані в товарний кредит, однак поширенню такого кредитування перешкоджає відсутність дієвих механізмів забезпечення зобов'язань заставою майбутнього врожаю.

З огляду на ці проблемні моменти сільськогосподарські товаровиробники повинні мати варіанти кредитування, альтернативні банківському, в тому числі — доступ до товарних кредитів.

Прийняття законопроекту про аграрні розписки підкріпить заходи Уряду по розвитку кредитування сільськогосподарських товаровиробників, особливо дрібних та середніх, які не мають достатнього ліквідного майна для застави крім майнових прав на майбутній врожай та молодняка сільськогосподарських тварин.

Детальніше...

 

Проект Закону України "Про аграрні розписки"

Друга версія законопроекту підготовлена за результатами засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроекту щодо удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №170 від 12.05.2011 р.

Завантажити

 

Проект Закону України "Про аграрні розписки"

Розроблено в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроекту щодо удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №170 від 12.05.2011 р.

Завантажити

 

Проект Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції"

Завантажити

 

Постанова Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції"

Проект закону розроблений за участі фахівців ІРАР

Завантажити

 

Експертами ІРАР підготовлено проект Закону України "Про Аграрну палату України"

Проект Закону України "Про Аграрну палату України"

Завантажити

 

Copyright © 2005 - 2017. All rights reserved.

Розробка сайту Веб-студія VOLL