Main | Main | AMDI news | Коментарі щодо Рішення РНБО про біологічну безпеку України

Agrarian Markets Development Institute News

Коментарі щодо Рішення РНБО про біологічну безпеку України

Козловська М.В., експерт ПГО «Інститут розвитку аграрних ринків (ІРАР)»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України». Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, РНБО вирішила визнати існуючий стан біологічної безпеки таким, що не відповідає національним інтересам та вимогам національної безпеки України і не забезпечує ефективну протидію біологічним загрозам населенню, сільському господарству, довкіллю тощо[1].

З метою виходу з такого становища, серед пріоритетних завдань органів виконавчої влади визначено здійснення системних заходів з ефективної організації систем біобезпеки держави, протидії проявам біотероризму, захисту населення від безконтрольного та протиправного розповсюдження генетично модифікованих організмів, збереження здорового та безпечного природного середовища.

Поставлені в цьому рішенні завдання мають принципову єдність з проблемами реалізації Україною Угоди про санітарні та фіто санітарні бар’єри (за програмою вступу до СОТ), по яких визначений термін до кінця 2010 р. Враховуючи дуже низькі темпи реалізації цієї Угоди, що зосереджені переважно на базі Мінагрополітики, слід вважати безумовно позитивним фактором винесення проблематики біобезпечності на рівень національних управлінських структур. Іншою суттєвою ознакою прогресивності рішення є визнання потреби в сучасному лабораторному та інформаційному забезпеченні, а також нормативно-правовій підтримці.  Не викликає сумніву потреба у поєднанні цих напрямків забезпечення виконання Рішення РНБО з національними програмами вступу до СОТ та з Європейської політики сусідства.

Зокрема, в розрізі окремих передбачених Рішенням доручень КМУ  вбачається за доцільне здійснити наступну конкретизацію - див. додаток

На наш погляд, створення координаційної групи з національної біобезпеки при КМУ дозволить реалізувати на більш високому рівні поставлені перед окремими відомчими структурами (Мінагрополітики, МОЗ, Мінприроди) актуальні завдання, виключити неузгодженість та дублювання в діяльності цих структур[2] й своєчасної взаємодії з відповідними міжнародними органами, в комплексі з вирішенням питань щодо зобов’язань по СОТ та Євроінтеграції.

 


[1] виділено по тексту нами

[2] Така ситуація стосовно безпечності продуктів харчування була виправлена в ЄС ще у 1997 р., коли було реорганізовано 8 галузевих комітетів в 1 інтегровану структуру (Decision 97/579/EC: transferred to EFSA namely the responsibilities of the Scientific Committee on Food, the Scientific Committee on Animal Nutrition, the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare the Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, and of the Scientific Committee on Plants; див. також таблиця,  посилання 2 на с. 1)

Copyright © 2005 - 2017. All rights reserved.

Розробка сайту Веб-студія VOLL