Main | Main | AMDI news | Основні проблемні питання виробництва вина в Україні

Agrarian Markets Development Institute News

Основні проблемні питання виробництва вина в Україні

Тенденції імпорту

У 2012-2013 рр. спостерігається тенденція до стрімкого зростання обсягів імпорту вина (код 2204 - Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009) в Україну, особливо з Молдови, Грузії, Італії, Чілі та інших країн. Зростає імпорт як дешевих, так і дорогих вин. Найбільш дешевими за ціною є імпортні вина з Молдови, Чілі, Грузії. До категорії дорогих вин за ціною слід віднести вина з Італії, попит на які має тенденцію до зростання (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка імпорту та середні ціни імпорту вина в Україну, 2010-2013рр.

 

 

Всі країни - імпортери

у т. ч.

Грузія

Молдова

Чілі

Італія

Імпорт – всього, тонн

2010

2011

2012

2013, 8 міс

 

43752

63080

47959

30415

 

 

10354

16941

15191

10623

 

23639

30028

13770

8857

 

1877

3471

3357

1735

 

2806

4899

6110

4024

Середні ціни імпорту, дол. США/т

2010

2011

2012

2013, 8 міс.

 

1,58

1,67

2,44

2,34

 

 

2,81

1,33

1,85

1,90

 

0,71

0,74

0,91

1,0

 

2,11

2,16

2,19

2,36

 

3,56

3,89

3,61

3,70

 

За період 2010-2012 роки найбільший обсяг імпорту вина був у 2011 році – 63,1 тис. тонн (при частці імпорту вина із Молдови - 47,5%). У 2012 році загальні обсяги імпорту вина зменшилися порівняно з 2011 роком – на 24,1%. При цьому із Молдови обсяги імпорту вина зменшилися майже вдвічі. Імпорт вина із Грузії за цей період зменшення лише на 10%.

Молдова у загальних обсягах імпорту вина (код 2204) займає лідирує положення:

2010 р. – 54,0%,

2011 р. - 47,6%,

2012 р. – 28,7%,

8міс. 2013 р. - 29,1%.

Грузія – частка імпорту вина (код 2204) у загальному імпорті (по роках):

2010 р. – 23,7%

2011 р. – 26,9%

2012 р. – 31,7%

8 міс.2013 р. – 34,9%.

Отже, Молдова і Грузія разом є основними постачальниками вина в Україну, тому низький рівень цін на вина походженням із цих країн суттєво впливають на політику ціноутворення на вина вітчизняного виробництва.

Зазначені обсяги імпорту виноробної продукції із Молдови та Грузії певним чином загрожують українським товаровиробникам суттєвими фінансовими втратами, не створюють передумов для розвитку вітчизняної виноробної галузі, у тому числі виробництва сировини - винограду.

Виробництво вина в Україні

У 2012 р. виробництво винограду порівняно з 2011 р. зменшилося на 16,6% за рахунок скорочення посівних площ на 1,7% та зниження урожайності на 11% (табл. 2).

 

Таблиця 2. Виробництво, урожайність, площі посіву винограду в Україні, 2010-2012 рр.

Показники

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Виробництво, тис тонн

468,7

407,9

521,9

456,0

Урожайність, ц/га

66,0

60,3

75,5

67,2

Площа, тис га

71,0

67,6

69,1

67,9

 

За даними Держкомстату України за I півріччя 2013 року в Україні значно збільшилось (майже на 30%) виробництво високоякісних марочних вин і склало 9,3 тис. дал. (за I півріччя 2012 року – 7,2 тис. дал.). За цей період спостерігається незначне зменшення (на 6,4%) виробництва вина виноградного. При цьому відбулося збільшення (на 12,2%) випуску кріплених вин, таких як Мадера, Херес, Портвейн.

Виробництво ігристих вин за звітний період залишилось на рівні аналогічного періоду минулого року - 1669,9 тис. дал. за 6 місяців 2013 року. (Довідково: у 2012р. порівняно з попереднім роком зросли обсяги виробництва вин ігристих – на 20,4%).

Виробництво вина «Шампанське України» у порівняні з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 7,3% з 998,5 тис. дал. до 925,6 тис. дал. у 2013 році; випуск вермутів з початку року зменшився на 9,1% (до 535,7 тис. дал.) в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.

У 2012 р. виробництво вина виноградного зменшилося на 26,4% порівняно 2012 р., за 8 місяців 2013 р. до аналогічного періоду попереднього року - лише на 1,2%. Водночас обсяги імпорту вина виноградного зменшилися у поточному році (7 місяців) до попереднього року – на 2,5%, ще більше скорочення обсягів імпорту вина виноградного спостерігається у 2012 р. порівняно з 2011 р. – на 33,4%. При цьому значно зріс експорт виноградних вин: у 2012 р. проти 2011 р. – на 34,9%, за 7 міс.2013 р. до аналогічного періоду 2012р. – майже вдвічі (табл. 3).

Таблиця 3. Виробництво вина в Україні, 2010-2013 рр.

 

2010р.

2011р.

2012р.

2912р. до 2011р.,%

8 міс. 2013

% до 8 міс. 2012 року

Вино "Шампанське", тис. дал

4207,1

3730,5

3397,4

91,1

н

н

Вина ігристі, крім вина "Шампанське", тис. дал з 2013 року - вино ігристе "Шампанське України"

 

1814,1

 

1716,1

 

2066,8

 

120,4

 

2499,7

 

95,9

Вино виноградне тис. дал

29108,7

17003,9

12510,6

73,6

8121,3

98,8

Експорт

Вино виноградне тис. дал

6365,4

3323,4

4484,8

134,9

3907,1*

193,3

Імпорт

Вино виноградне тис. дал

3275,6

5002,3

3332,6

66,6

1845,0*

97,5

Примітка: * 7 місяців

 

Більше 90 відсотків загального експорту вина виноградного приходиться на Росію (через існування заборони на ввезення до Росії вина із Грузії).

Довідково: Компанія "Шабо" розширила експортні кордони і почала експортувати свою продукцію в Китай (високоякісні напівсолодкі вина, наприклад, такі, як "Шабський льох", "Ізабелла", "Червоне Напівсолодке", але китайський дистриб'ютор включив також в експортну заявку широко відомі в Україні сухі вина "Шабо" - "Каберне", "Мерло" і "Сапераві", - підкреслили в повідомленні). Експортна історія компанії "Шабо" бере свій початок в 2006 році, коли вперше було здійснено постачання вин "Шабо" в США.

З 2012 року активність компанії в цьому напрямку значно зросла, почалися регулярні експортні відвантаження. Паралельно йшов активний переговорний процес з дистриб'юторами країн СНД, Європи та Азії, який в 2013 році увінчався успіхом - підписанням договорів про постачання за кордон не тільки тихих , але і ігристих вин "Шабо", створених за класичною технологією шампанізації у пляшці.

Субсидування імпорту

Молдова і Грузія на сьогодні не є членами ЄС, тому на них не поширюються дотації для виноробів – в середньому 1 євро за 1 л виробленого вина. Проте, у Молдові підтримка виноробів здійснюється через створений Фонд підтримки виноградних насаджень, до якого надходять кошти від доходів, отриманих від сплати права на використання торговельних марок і від сплати виробникам збору за відродження виноградарства. Отже, експорт вина з Молдови на територію України є субсидованим.

Інформація щодо субсидування експорту вина із Грузія відсутня.

Довідково: У країнах Євросоюзу держбюджетні дотації виноробам становлять у середньому 1 євро за 1 л виробленого вина. Лише на перегонку його надлишків виноградарі щороку отримують від своїх держав півмільярда євро. Дотації на корчування старих виноградників і насадження нових сягають 7500 євро на кожний гектар площі.

До 2014 року обсяг підтримки виноробів від Єврокомісії становитиме 1,3 млрд. євро.

При цьому 120 млн. євро буде витрачено тільки на рекламу європейських вин для захисту європейського ринку від виноробної продукції США, Австралії, Аргентини та Чилі.

ЄС зараз розглядає можливість змінити принципи спільної сільськогосподарської політики, Ірландія пропонує прийняти рішення про перегляд принципів європейської аграрної політики в частині щорічного збільшення площі виноградних насаджень в країнах ЄС на 1%, починаючи з 2019 року.

 

Аналіз тенденцій обсягів та рівня цін імпорту вина в Україну з Молдови дають підстави розпочинати антисубсидіарного (компенсаційного) розслідування. Проте, слід враховувати той факт, що вина українського походження за якістю є менш конкурентними і споживачі все більш надають перевагу якісним винам, хоча і дорожчим.

Зовнішньоторговельні відносини України з Молдовою та Грузією, у тому числі торгівля сільськогосподарськими товарами, здійснюються у рамках підписаної Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю, згідно статті 4 якої «Договірні Сторони зобов'язуються не застосовувати будь-яких заборон або обмежень на імпорт та/або експорт товарів, які підпадають під дію цієї Угоди, за винятком випадків, пов'язаних з необхідністю проведення стабілізаційних заходів, які стосуються критичної недостачі продовольства або гострого дефіциту платіжного балансу, а також, якщо будь-який товар імпортується на територію однієї з Договірних Сторін в такій кількості або на таких умовах, які завдають або загрожують завдати збитків вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів» та статтею 3 Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУАМ вiд 20.07.2002 р. (Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна) згідно з якою «Договірні Сторони не застосовують фінансові та не фінансові механізми обмеження ринку (мито, податки і збори, які мають еквівалентну дію) та кількісні обмеження на ввіз та/або вивіз товарів, що походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначені для митних територій інших Договірних Сторін».

Під кількісними обмеженнями та іншими адміністративними заходами для цілей цієї Угоди маються на увазі будь-які заходи, застосування яких створює перешкоду або обмеження для імпорту товару, що походить з території однієї Договірної Сторони на територію іншої Договірної Сторони, або експорту товару, що походить з території однієї Договірної Сторони на територію іншої Договірної Сторони, включаючи квотування, ліцензування, контроль за цінами.

Ціни та акцизи. Сьогодні продукція молдовських виробників вина присутня у роздрібній торговельній мережі України за цінами від 10 грн. за пляшку вина, що створює серйозну перешкоду як для вітчизняних виноробних підприємств, так і для виноградарських господарств, які мають проблему збуту сировини. В Україні мінімальні роздрібні ціни (з 01.03.2013 р.) на виноградні вина становлять 18 грн (табл. 4).

Таблиця 4. Ставки акцизного податку та мінімальні роздрібні ціни

 

 

Назва продукції

Ставки акцизного податку на 1л. 100% спирту (та в перерахунку на 0,5 л.)

Мінімальні роздрібні ціни

з 01.01.2013 за 1л. 100% спирту (за 0,5л)

з 01.03.2013 за 1л 100% спирту (за 0,5л)

Вина виноградні натуральні,

0,01

18,0

18,0

вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) у скляній тарі (0,7 л)

2204 крім 2204 10,

2204 21 10

 

2,51

 

18,0

 

18,0

Вина газовані, вермути в іншій тарі

(1,0 л)

2204 29 10 00,

2205 (вермути)

 

3,35 – 2,51

 

18,0

 

18,0

Вина ігристі,

газовані у скляній тарі (0,7 л та 0,75 л)

2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 00

 

3,65

 

26,0

 

26,0

Ставка ввізного мита

Чинна ставка ввізного мита на вина - 0,3 євро/літр. (Україна взяла на себе певні зобов'язання при вступі до СОТ щодо встановлення імпортних мит на алкоголь. Зокрема, з моменту членства в цій організації ставка імпортного мита на міцний алкоголь була знижена з 7,5 євро/літр 100%-го спирту до 3,5 євро/літр 100%-го спирту, а на вина - з 2-3 євро/літр до 0,3 євро/літр).

Сьогодні у Верховні Раді України на розгляді знаходиться законопроект (зареєстрований народними депутатами А.Сенченко, К.Ващук від 6 червня №2256а), яким пропонують підвищити мита на імпорт вин в Україну в 3,3 раза – до 1,0 євро/літр.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в останні роки виробництво вин в Україні знижується катастрофічними темпами: у 2011 році - на 41%, в 2012 році - на 25%. На думку авторів законопроекту, така ситуація пов'язана з жорсткою конкуренцією на вітчизняному ринку з боку імпортних вин. Автори документа підрахували, що при збільшенні зборів імпорт вин скоротиться на 20%, а бюджет поповниться на 8,96 млн євро.

 

Пропозиції:

  1. 1. З огляду на існуючі підстави для можливостей запровадження антисубсидіарного (компенсаційного) розслідування по відношенню імпортованого з Молдови та Грузії у вина на територію України, необхідно провести двосторонні переговори щодо добровільного обмеження експорту вина з Молдови та Грузії в Україну.

Довідково: Відповідно до параграфу 1 Розділу А статті 16 ГАТТ 1994, яким передбачені загальні положення про субсидії, Молдова та Грузія повинні повідомляти Україну про обсяги субсидування експорту винопродукції з їх території, а також про обставини, які призвели до необхідності проведення субсидування. Сторона, яка надає субсидію, повинна на вимогу іншої сторони обговорити можливість обмеження субсидування, якщо їх вплив призводить до погіршення фінансового стану вітчизняних виробників винопродукції, створюють перешкоди для розвитку виробників винограду.

  1. Посилити контроль за якістю та безпечністю імпортного вина, особливо молдавського, грузинського походження на предмет фальсифікації продукції.
  2. Збільшити обсяги фінансування закладання виноградників за рахунок коштів, отриманих за рахунок збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмільництва (в межах 400-500 млн грн.).

Довідково: Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства відноситься до загальнодержавних податків і зборів.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства буде стягуватися до 1 січня 2018 року. Ставка збору – 1,5% від об’єкта оподаткування.

Платниками збору є суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптово-роздрібній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво. Виробники алкогольних напоїв та пива платять збір лише за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. Об’єктом оподаткування є виручка – товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі і за операціями, що не передбачають оплату у грошовій формі.

За період 13-річного існування 1,5% збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства були закладені 44,6 тис. га виноградників; 45,8 тис. га плодово-ягідних насаджень. На сьогоднішній день загальна площа виноградників в Україні, здатних давати промисловий урожай складає близько 80 тис. га, при тому, що в радянський час в Україні їх було понад 300 тис. га.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (стаття 10), цей збір віднесений до загального фонду Державного бюджету. Якщо минулого року виноградарі отримали лише 35-40% передбаченого обсягу державної допомоги, то у 2013 році ці видатки передбачені у розмірі 100 млн грн..

 

  1. Корпорації «Укрвинпром» разом з галузевими Інститутами НААН провести дослідження щодо оцінки наслідків запровадження антидемпінгового та/або антисубсидіарного (компенсаційного) розслідування по відношенню імпортованого вина з Молдови та Грузії на територію України.
  2. Підтримати пропозицію корпорації "Укрвинпром", яка пропонує передбачити в Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" віднесення коштів 1,5% збору на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства до спеціального фонду бюджету, як це було раніше.

Обґрунтування:

Оскільки ці кошти не надходять підприємствам галузі, роботи по відновленню сировинної бази виноробства згортаються (в поточному році посаджено всього 200 га виноградників, хоч раніше закладалося щорічно 4,0-4,5 тис. га), не здійснюється відповідний догляд за молодими насадженнями та реконструкція існуючих багаторічних насаджень, майже призупинено виробництво власного садивного матеріалу винограду і плодово-ягідних культур, потреба в якому задовольняється за рахунок імпорту з інших країн. Все це може стати основною причиною руйнації галузей виноградарства і садівництва в цілому.

Відсутність державної підтримки, і, як наслідок, зменшення обсягів закладення багаторічних насаджень, змусить співвітчизників споживати сурогати і закордонні фальсифікати. Для забезпечення внутрішніх потреб уже зараз вимушені завозити не тільки виноматеріали і коньячні спирти, а й фрукти та овочі.

 

Додаток 1

Державна підтримка у вигляді субсидій, дотацій галузей виноградарства та виноробства у країнах Європейського Союзу

У країнах Євросоюзу держбюджетні дотації виноробам становлять у середньому 1 євро за 1 л виробленого вина. Лише на перегонку його надлишків виноградарі щороку отримують від своїх держав півмільярда євро. Дотації на корчування старих виноградників і насадження нових сягають 7500 євро на кожний гектар площі.

До 2014 року обсяг підтримки виноробів від Єврокомісії становитиме 1,3 млрд. євро. При цьому 120 млн. євро буде витрачено тільки на рекламу європейських вин для захисту європейського ринку від виноробної продукції США, Австралії, Аргентини та Чилі.

У країнах ЄС садівнича та виноградно-виноробна галузі отримують державну підтримку як дотації або субсидії із спеціальних фондів, які існують для фінансування загальнодержавних і галузевих програм, створення багаторічних насаджень, технічного оснащення галузей, науково-дослідної діяльності у сфері садівництва та виноградарства.

Німеччина, Італія та Франція - функціонує система державної підтримки виноградарства, яка складається із субсидій і дотацій за рахунок місцевого бюджету, фондів федерального (регіональних) бюджету та фондів Євросоюзу.
Болгарія - передбачено державні субсидії із спеціального бюджетного фонду “Землеробство”, які спрямовують на закладення нових виноградників та розкорчування старих насаджень, закупівлю спеціальної техніки та покриття витрат з оподаткування агропідприємств.

Молдова - створено Фонд підтримки виноградних насаджень, до якого надходять кошти з доходів, отриманих від сплати права на використання торговельних марок і від сплати виробникам збору на відродження виноградарства.

Росія - близько 50% акцизного збору з продажу алкогольних напоїв на регіональному рівні виділяють на розвиток садівництва та виноградарства.

Голландія - держава відшкодовує аграріям 50% вартості імпортованих плодових саджанців перспективних сортів та компенсує 50% кредитів на будівництво холодильників.

Ізраїль - експортерам аграрної продукції протягом трьох років держава компенсує 50% кредитних коштів, які було використано на створення теплиць, холодильників і багаторічних насаджень.

Польща - держава виділяє значну фінансову компенсацію агроекспортерам. Крім того, аграрії одержують по 100 тис. євро на закладення багаторічних насаджень, придбання техніки, будівництво холодильників тощо.

Copyright © 2005 - 2017. All rights reserved.

Розробка сайту Веб-студія VOLL