Main | Main | AMDI news | Протокол робочої наради

Agrarian Markets Development Institute News

Протокол робочої наради

Протокол
робочої наради з питань розробки заходів щодо
реалізації положень Законів України № 5479-VI від 06.11.2012 р.
та № 5493-VI від 20.11.2012 р.

Дата проведення: 21січня  2012 року
Час проведення: 16 год.
Місце проведення:  м. Київ, вул. Михайлівська, 24Б, оф.81


Присутні :

1. Агафошина К.В. - ТОВ «БАСФ ТОВ», фінансовий директор
2. Андрієвський В.Є. - ІРАР, директор
3. Артюшин В.І. - ІРАР, керівник координаційно-аналітичної групи
4. Борчевский В.М. - ТОВ «Сингента», фахівець відділу бізнес інновацій
5. Дем’янчук В.В. - ІРАР, експерт
6. Клюца С.О. - ТОВ «БАСФ ТОВ», юридичний консультант
7. Крочак С.В. - ІРАР, експерт
8. Лебедь В.Г. - ДП «Держреєстри України», перший заступник директора
9.  Марков Д.Г. - Аграрна Біржа, радник директора
10. Сергєєв Ю.В. - ІРАР, експерт
11. Соболев Д.А. - Американська Торгівельна Палата в Україні, менеджер з питань стратегічного розвитку (АПК)
12. Тараканов С.В. - ІРАР, заступник директора
13. Рабенко С.Л. - Міжнародна Фінансова Корпорація, юридичний консультант
14. Ходаківський І.П. - ДП «Держреєстри України», директор
15. Хрипко Р.О.    - ТОВ «Сингента», менеджер з розвитку бізнесу

Відкрив робочу нараду Андрієвський В.Є., який поінформував присутніх про підписання Президентом України і, відповідно, про набрання чинності Законів України від 6 листопада 2012 року  № 5479-VI «Про аграрні розписки» та від 20 листопада 2012 року  № 5493-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно».

Андрієвським В.Є. запропоновано взяти участь у розробці планів по реалізації положень прийнятих законів спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України в рамках діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроектів щодо удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.

Також Андрієвський В.Є. зазначив, що найближчим часом планується розробка нових законопроектів, які будуть спрямовані на поліпшення окремих положень законів, які розглядаються на робочій нараді. Тому експерти, під час підготовки планів, мають можливість мінімізувати неточності прийнятих законів, а з урахуванням їх практичної реалізації, більш грамотно відпрацювати нові законопроекти.

Для робочого обговорення були представлені проекти планів заходів щодо реалізації прийнятих законів, які було підготовлено експертом ІРАР Дем'янчуком В.В.

Презентуючи план заходів щодо реалізації Закону України від 20 листопада 2012 року № 5493-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно», Дем'янчук В.В. особливу увагу приділив переліку нормативно-правових актів, які повинні бути підготовлені у терміни, встановлені законом.

На його думку, було б доцільно затвердити однією Постановою Кабінету Міністрів України цілий пакет рішень, а саме: щодо створення державної реєстрації Гарантійного фонду, надання йому приміщення у місті Києві, розміру вступного внеску учасника і тимчасового учасника Гарантійного фонду, забезпечення його діяльності до завершення формування фінансових ресурсів Гарантійного фонду, призначення членів Адміністративної ради, а також щодо затвердження Положення про Гарантійний фонд.

Розробку інших підзаконних актів (проведення першого засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду, призначення директора Гарантійного фонду та інше) доцільно проводити в рамках виконання наказів Міністра аграрної політики та продовольства. Було зауважено на необхідності розробки проекту законодавчого акту щодо надання кредиту для формування Гарантійного фонду.
Виступаючий підкреслив той факт, що Адміністративна рада має великі повноваження, а саме:

• затверджує Регламент роботи Адміністративної ради Гарантійного фонду;
• затверджує організаційну структуру Гарантійного фонду;
• затверджує порядок відшкодування Гарантійним фондом вартості зерна власникам складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу;
• затверджує акти Гарантійного фонду;
• призначає на посади директора і членів Дирекції та приймає рішення про їх звільнення;
• затверджує положення про Дирекцію Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно та порядок оплати праці її членів.

Лебедь В.Г. звернув увагу на деякі неточності в законі стосовно порядку ведення Реєстру зернових складів та порядку ведення електронного реєстру складських документів на зерно і запропонував відкоригувати це в новому законопроекті.

Метою проведення загальних зборів учасників Гарантійного фонду є:

- затвердження кошторису витрат Гарантійного фонду;
- погодження форми і розміру оплати праці працівників Гарантійного фонду;
- затвердження розміру внесків учасників Гарантійного фонду;
- затвердження Порядку сплати та визначення розміру спеціальних внесків.

Презентуючи план заходів щодо реалізації Закону України від 6 листопада 2012 року  № 5479-VI «Про аграрні розписки» Дем'янчук В.В. підкреслив, що у тридцятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом необхідно розробити та подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект рішення щодо запровадження системи аграрних розписок із затвердженням Порядку ведення Реєстру, випуску та передачі бланків аграрних розписок.

У цей стислий термін необхідно підготувати наказ Мінагрополітики України щодо обігу аграрних розписок, в т. ч. щодо визначення адміністратора та особливостей ведення Реєстру аграрних розписок, обліку, надходження, використання бланків тощо.

Найбільш проблемними питаннями щодо реалізації положень цього закону є розробка окремих законопроектів, а саме:

• проектів законів, що визначають особливості оподаткування операцій з аграрними розписками, здійснення примусового виконання та відповідальності за аграрними розписками;
• проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо відповідальності за аграрними розписками);
• проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (щодо здійснення примусового виконання за аграрними розписками).

Основною причиною виникнення цих проблемних питань, на думку доповідача, є те, що відповідальними за підготовку цих окремих законопроектів є Мін’юст і Міністерство доходів і зборів, які малоймовірно протягом 30 днів зможуть підготувати та погодити у встановленому порядку ці законодавчі акти.

Під час обговорення планів з реалізації прийнятих законів були висловлені думки про терміни проведення перших зборів учасників Гарантійного Фонду, про затвердження тимчасового Положення.
Було запропоновано активізувати роботу Міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроекту щодо удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.

Андрієвський В.Є., підсумовуючи виступи всіх доповідачів, наголосив, що проведена нарада може розглядатися як створення та перше засідання робочої групи з підготовки проекту плану дій щодо реалізації прийнятих Законів, які повинні протягом двох-трьох місяців вступити в дію.

Для того, щоб прийняті Закони якомога швидше «запрацювали», необхідно розробити та запропонувати владі проекти підзаконних актів, що узгодять вже діючі нормативні документи різних міністерств та відомств.

Для цього необхідно:

1. Всім членам робочої групи детальніше ознайомитись з розробленими проектами планів реалізації Законів та внести свої пропозиції;
2. Запропонувати та залучити до цієї роботи зацікавлених фахівців Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Copyright © 2005 - 2017. All rights reserved.

Розробка сайту Веб-студія VOLL